Solidne wykonanie, 13 lat na rynku, wielu zadowolonych klientów

TechnoRatan

NAJLEPSZE MEBLE OGRODOWE  W POLSCE 

KSIEGA GOSCI

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

12 Comments

Reply Zadowoleni z Bogatyni
7:39 AM on April 12, 2016 
W roku bie¿¹cym zakupili?my komplet "Jaros³aw" na nasz nowy taras. Z zakupu jeste?my bardzo zadowoleni. Komplet jest dok³adnie taki jak na zdjêciach, wyj¹tkowo dok³adnie wykonany, solidny i bardzo wygodny. W ¿adnym ze sklepów z meblami tarasowymi nie widzia³am towarów w tak wysokiej jako?ci. Dodatkowo ka¿dy element kompletu by³ zapakowany osobno i dysponowa³ w³asnym zestawem do monta¿u. Transakcja zakupu przebieg³a szybko i profesjonalnie a towar do transportu zosta³ zapakowany wzorcowo - nic nie mia³o prawa ulec uszkodzeniu. Korespondencja e'mailowa poprzedzaj¹ca zakup równie¿ bardzo sympatyczna i merytoryczna. Polecamy zarówno firmê jak i oferowane przez ni¹ meble.
Reply Magdalena
9:49 AM on June 14, 2015 
W kwietniu br. kupi³am zestaw mebli MI£OSZ. Jestem bardzo zadowolona. Meble prezentuj¹ siê identycznie, jak na zdjêciu. S¹ koloru ciemnego br¹zu z be¿owo-z³otymi poduszkami. Po prostu s¹ ?liczne. Bardzo wygodnie siê na nich wypoczywa. S¹ stabilne. Meble by³y bardzo dobrze zabezpieczone jak przywióz³ je kurier. Kontakt z w³a?cicielem bardzo dobry. Nie by³o problemu z dodzwonieniem siê do Pana Wierzbickiego. Zap³aci³am przelewem w niedziele wieczorem, a w poniedzia³ek popo³udniu ju¿ meble zosta³y wys³ane. SZCZERZE I GOR¥CO POLECAM MEBLE I TÊ FIRMÊ.
Reply MARIA
5:54 PM on August 10, 2013 
W zesz³ym roku kupi³am zestaw mebli ogrodowych. Jestem bardzo zadowolona, super jako¶æ, ca³± zimê sta³y na tarasie pod plandek± i nic siê nie sta³o. Na tarasie prezentuj± siê piêknie.Zajrza³am na stronê cz jeszcze s± w sprzeda¿y ,poniewa¿ moja kole¿anka chce kupiæ takie same. polecam. solidna firma.
Reply Dziedzior
6:04 PM on May 18, 2011 
MEBLE OGRODOWE WYŚMIENITE, SUPER JAKOŚĆ I WYKONANIE, ZGODNE Z OPISEM I EXTRA WYGODNE, WARTE SWOJEJ CENY !!! PRZESYŁKA EXPRESOWA, TOWAR ŚWIETNIE ZABEZPIECZONY !!! TO SĄ MEBLE NA WIELE SEZONÓW !!!!! GORĄCO POLECAM BO WARTO !
Reply BokdulaDado
8:19 AM on February 1, 2011 
nalezy sprawdzic:)
Reply Paula
10:33 AM on December 12, 2009 
Bardzo ładne....i tanie....;D
Reply ALA
5:58 AM on September 23, 2009 
BARDZO WYGODNE I PRAKTYCZNE.POLECAM WSZYSTKIM KTÓRZY SIE ZASTANAWIAJA NA ZAKUPEM
Reply Very nice site!
2:22 PM on September 21, 2009 
Very nice site!
Reply Very nice site!
8:30 PM on September 17, 2009 
Very nice site!
Reply Marta M
3:38 PM on May 11, 2009 
Marta M says...
Wygodne, solidne! Wczoraj sie na nich wylegiwalam. Polecam wszystkim!!!